Over SIPO

 ‘Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) is verantwoordelijk voor het onderwijs van 1158 kinderen en heeft 117 personeelsleden in dienst. SIPO voert alle zaken uit voor haar scholen, die niet met onderwijs zelf te maken hebben.
Dat betekent dat we zorgdragen voor zaken zoals de financiën, huisvesting, beleidsontwikkeling en overlegt met gemeenten en andere belanghebbenden. Onze scholen kunnen zich zo blijven richten op onderwijskundige zaken en identiteitsvorming van de leerlingen.

Geschiedenis: ontstaan SIPO
SIPO is op 1 januari 2009 ontstaan door een fusie van de besturen van drie scholen in de regio West Brabant; El Feth in Bergen op Zoom, Okba Ibnoe Nafi in Breda en Aboe el-Chayr in Tilburg.
Met deze samenwerking wilden de scholen bereiken dat zij sterker zouden staan doordat bestuurlijke taken worden overgenomen, ziekteverzuim onderling kan worden opgelost en door kennis uit te wisselen.

Heden: groei en bloei
Sinds 2012 is het leerlingenaantal sterk gegroeid (van 445 toen naar 1158 leerlingen nu) en we blijven groeien. In 2019 hebben we een nieuwe basisschool in Roosendaal mogen openen; ibs Aïsha. En sinds augustus 2023 is ibs Iqra in Vlissingen geopend.

Directeur-bestuurder Mohamed Talbi:
‘We zijn op dit moment het enige islamitische bestuur in Zuid-West Nederland en ik merk dat er in deze regio nog veel behoefte is aan islamitisch onderwijs. We blijven daarom kijken waar er behoefte is aan islamitisch onderwijs .

We hebben in 2023 in Vlissingen de basisschool “Iqra” geopend. Dat is een school met inmiddels 43 leerlingen. Het stichten van ibs Iqra was heel leuk. Het moment dat de gemeenteraad en het ministerie het groene licht gaven voor de school in Vlissingen, voelde fantastisch voor ons allemaal’.
Mijn droom is dat alle mensen uit onze regio die islamitisch onderwijs wensen voor hun kind, bij ons terecht kunnen.

Missie
We staan voor het bieden van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs op islamitische grondslag.
Uitgangspunt hierbij is dat we het beste uit de kinderen kunnen halen, voor de vorming van hun identiteit en hun positie in de Nederlandse samenleving.

Visie
Samen met onze scholen gaan we voor de ontwikkeling van leerlingen naar volwaardig burgerschap in de Nederlandse en Europese samenleving, met een stevige, (zelf)bewuste islamitische identiteit.
In onze visie staan islamitische identiteit, en burgerschap en participatie in de Nederlandse samenleving op goede voet met elkaar. SIPO is ervan overtuigd dat de islam een verrijkend perspectief biedt voor elke samenleving.


Kernwaarden
We hebben een islamitisch identiteitsbeleid ontwikkeld waarin staat beschreven hoe de islamitische identiteit op onze scholen tot uiting komt. Er staat bijvoorbeeld uitleg over de schoolregels in,  welke feesten we vieren en onze kernwaarden die verbonden zijn met ons geloof.

Samen met onze scholen hebben we ‘De Roos van SIPO’ ontwikkeld. Deze roos geeft onze kernwaarden weer die we op leerlingniveau, teamniveau en leerkrachtniveau hebben uitgewerkt.
De vier kernwaarden zijn: rechtvaardigheid, naastenliefde en respect, die allen zijn verbonden met elkaar en met de belangrijkste kernwaarde ‘Ihsaan’.
Ihsaan betekent je leven leiden alsof je Allah ziet. En als je hem niet ziet, dat je je er dan van bewust bent dat Allah ziet wat je doet en je je best doet om altijd goed te doen. Dit motiveert je om zo goed mogelijk te leven, maar ook om daarin te blijven leren en jezelf zo te verbeteren.

De in de Roos van SIPO geformuleerde waarden komen tot uiting bij alle leerkrachten en de andere medewerkers, maar worden vooral ook doorgegeven aan onze leerlingen.
We brengen de kinderen bijvoorbeeld bij dat naastenliefde betekent dat we andere mensen helpen en dat geduld hebben met anderen belangrijk is. Vanuit de waarde naastenliefde leren ze onder meer dat iedereen gelijkwaardig is en dat je niet moet oordelen over mensen die anders zijn of anders denken. Vanuit de waarde respect leren we kinderen bijvoorbeeld om vriendelijk te zijn voor de andere kinderen uit de klas, maar ook voor hun leerkracht, hun ouders en hun buren.

Veilige omgeving en belijden geloof
De SIPO scholen onderscheiden zich door hun islamitische identiteit. Er is niet alleen veel aandacht voor taal en rekenen, maar ook voor islamitische vorming. Dat kun je zien aan de godsdienstlessen die de kinderen krijgen en het gebed dat zij doen in de gebedsruimte van hun school, maar ook aan de kleding die medewerkers en leerlingen dragen op school.
We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen zich begrepen en veilig voelen op school. We bieden daarom een veilige schoolomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. De school van de leerling moet voor hem of haar, maar ook voor diens ouders of verzorgers en alle medewerkers, voelen als een tweede thuis. Wij willen graag dat onze leerlingen met plezier naar school gaan.

Het meest recente project van SIPO is de ontwikkeling van een islamitisch pedagogisch concept.
De montessori en jenaplanscholen hebben ook zo’n pedagogisch concept, islamitische scholen nog niet. Het concept dat we aan het ontwikkelen zijn, is mede gebaseerd op islamitische ideeën over onderwijs en opvoeding. Hierin zitten we nu in de beginfase en we zullen u op de hoogte houden omtrent de ontwikkelingen op dit gebied.

Meer informatie?