Onze scholen

Alle kinderen zijn welkom op onze scholen! Onze scholen zijn aan het groeien en bloeien en daar zijn we ontzettend trots op.

Basisscholen ibs Okba Ibnoe Nafi, ibs El Feth, ibs Aboe el-Chayr, ibs Aïsha en ibs Iqra bieden allen een veilige leeromgeving met op de Nederlandse samenleving gericht islamitisch onderwijs, waarbij sprake is van een duidelijke islamitische identiteit.

 

ibs El Feth in Bergen op Zoom heeft 320 leerlingen.
Bij ibs El Feth vinden we structuur en rust belangrijk om een veilig en uitnodigend klimaat te bieden aan de leerlingen, ouders en verzorgers. Hier is een sfeer van openheid te vinden met voor iedereen een luisterend oor.

De medewerkers zijn een enthousiast multicultureel team, geleid door directeur Monique van den Branden. Samen zorgen ze voor een vertrouwde maar ook uitdagende leeromgeving.

Basisschool ibs El Feth heeft ook een Facebookgroep: Klik hier

Zie ook voor meer info over ibs El Feth dit artikel in het Algemeen Dagblad uit 2019:  Klik hier

ibs Okba Ibnoe Nafi In Breda heeft 343 leerlingen.

Bij ibs Okba Ibnoe Nafi is het fijn om elkaar te ontmoeten, te helpen en voor elkaar te zorgen. De kinderen staan hier centraal voor iedereen die hier werkzaam is. We geven onderwijs vanuit de kernwaarden naastenliefde en respect.

ibs Aboe el-Chayr in Tilburg heeft 319 leerlingen.

Aboe el-Chayr werkt vanuit vijf uitgangspunten: de onderwijskundige, de pedagogische, de school-organisatorische, de maatschappelijke en de levensbeschouwelijke dimensie. Daarnaast werkt Ibs Aboe el-Chayr, binnen Brede School Stokhasselt samen met peuterspeelzaal De Dirigent, kinderdagverblijf Tjil, de GGD, de IMW en met de ouderkamer.

ibs Aïsha in Roosendaal telt ongeveer 133 leerlingen.

ibs Aïsha is een snel groeiende islamitische basisschool in Roosendaal en daar zijn we trots op.

Bij ibs Aïsha werken wij volgens de kernwaarden respect, naastenliefde en identiteit. ibs Aïsha wil een kompas zijn dat door weer en wind richting geeft aan de islamitische identiteit, kwaliteit en veiligheid van uw kind
Wij willen ons onderwijs laten aansluiten bij de opvoeding die ouders hun kinderen thuis geven. Waar mogelijk willen we de ouders dan ook bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen betrekken.

ibs Iqra in Vlissingen heeft momenteel 43 leerlingen, heeft ambities en is groeiende.

De combinatie van kwaliteit en identiteit is onze kracht. Nu en in de toekomst. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst als bewuste burgers van de Nederlandse samenleving. Dit doen we door onze leerlingen de islamitische normen en waarden bij te brengen en door deze ook zelf voor te leven. Wij doen dit ook door kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven en hoge verwachtingen te hebben van onze leerlingen.

Op ibs Iqra is het fijn om elkaar te ontmoeten. We helpen elkaar en zorgen voor elkaar. Bij ons staan de kinderen centraal bij zowel de medewerkers als de vrijwilligers. Want, alleen samen maken we een school waar kinderen met plezier naartoe komen en ouders zich welkom voelen.
Ibs Iqra staat voor identiteit, kwaliteit en veiligheid.

Vervuld van trots kondigt SIPO de komst van ibs de Sahaba aan.
In 2024 verwachten wij aan de Dragonstraat 11-13 onze tweede Islamitische basisschool in Tilburg te openen.

Ook op deze school zal de missie van SIPO worden uitgedragen:
Het bieden van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs op islamitische grondslag.
En, ook op deze school zullen wij lesgeven vanuit onze kernwaarden:
De vier kernwaarden zijn: rechtvaardigheid, naastenliefde en respect, die allen zijn verbonden met elkaar en met de belangrijkste kernwaarde ‘Ihsaan’.
Voor verder informatie of het inschrijven van uw kind verwijzen wij u naar de website https://desahaba.nl

Vervuld van trots kondigt SIPO de komst van ibs Aboe Ayoeb al Ansari aan.
In 2024 verwachten wij aan de Slotjesveld 11 in Oosterhout  te openen.

Ook op deze school zal de missie van SIPO worden uitgedragen:
Het bieden van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs op islamitische grondslag.
En, ook op deze school zullen wij lesgeven vanuit onze kernwaarden:
De vier kernwaarden zijn: rechtvaardigheid, naastenliefde en respect, die allen zijn verbonden met elkaar en met de belangrijkste kernwaarde ‘Ihsaan’.
Voor verder informatie of het inschrijven van uw kind verwijzen wij u naar de website https://www.aboeayoeb.nl

Meer informatie?