ibs El Enbiya

PRIMAIR ONDERWIJS

Onderwijsconcept ibs El Enbiya
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) is een stichting met een islamitisch fundament. Het bestuur heeft gekozen voor hoge kwaliteit van het onderwijs in combinatie met een duidelijke herkenbare islamitische identiteit. Ons onderwijs kent twee peilers: enerzijds is ons onderwijs erop gericht om leerlingen een volwaardige plek te laten verwerven in de Nederlandse samenleving, anderzijds willen we de leerlingen opvoeden volgens de regels van de Koran (het woord van Allah) en de Soenna (overleveringen van de profeet Mohamed, vrede zij met hem). Op grond hiervan heeft SIPO de volgende doelen:
1. de kerndoelen van het basisonderwijs te realiseren;
2. de leerlingen op te voeden in een omgeving die aansluit bij de eigen islamitische identiteit;
3. de leerlingen een leeromgeving te bieden waarin zij zich veilig en thuis voelen;
4. zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele behoeften van de leerling;
5. het welbevinden, het gevoel van eigenwaarde, de zelfstandigheid, de verantwoordelijkheid en een kritische houding van de leerlingen te stimuleren. Om de zoektocht naar het juiste pad te vinden in de maatschappij geeft SIPO haar leerlingen een aantal belangrijke kernwaarden mee. Van deze kernwaarden is Ihsaan de overkoepelende kernwaarde waar vervolgens de waarden naastenliefde, respect en rechtvaardigheid uit voortvloeien.

Het is onze overtuiging dat de koppeling tussen onze kernwaarden en onderwijskwaliteit ons helpen in het streven naar perfectie (ihsaan) op onderwijsgebied. Het onderwijs dat wij willen bieden inspireert, enthousiasmeert, daagt uit en prikkelt de nieuwsgierigheid.

Wij geloven in de talenten van leerlingen; daarom willen wij zorgen voor een veilig en goed onderwijsklimaat, waarin de identiteit verbonden aan de kernwaarden de bedding vormen waarin leerlingen hun talenten ontplooien.

 

Contactgegevens

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs
a.vandenbosch@sipobreda.nl